Ölçme Değerlendirme

07Ocak2023
pastelköy

Hazırbulunuşluk/Ön Değerlendirme

Okulumuza başlayan her çocuğumuzun hazırbulunuşluk düzeyi, minik yavrumuza farkettirmeden oyunlar içerisinde, “katılımlı sistematik gözlem” yöntemiyle yaklaşık 21 günlük sürede ölçülür ve kayıt altına alınır.

Bunun dışında her yeni kazanım edinme çalışmasının başında öğrenciler hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak görevlendirilirler. Hiç bir çocuğu kendisine çok BASİT gelen ve DUYARSIZLAŞMAsına sebep olacak bir görev verilmez. Benzer biçimde hiç bir çocuk kendisini aşan, zor ve ULAŞMASI İMKANSIZ bir görevle karşılaştırılıp BAŞARISIZLIK hissine terk edilmez. Kurumumuzda her çocuk kendi düzeyinin “sadece bir adım üstünde” bir göreve tabi tutularak adım adım gelişmesine fırsat verilir.

Biçimlendirme ve Yetiştirme

Süreç içerisinde ulaşılamayan kazanımlar ve yanlış edinimler için hep ikinci bir şans söz konusudur. Bunu ortaya çıkarmak için ARA değerlendirmeler yapılması esastır. Sene sonu geldiğinde “aaa Defne bu konuda yetersiz kalmış, Çağan bunu kazanımı yanlış edinmiş” dememek için formatif (biçimlendirici) değerlendirme yapmak kaçınılmazdır.

Değer Biçme

Her müfredatın tamamlanmasında (yılda 4 kez) başka bir ifadeyle müfredat sonunda çocuklarımızın bireysel olarak kazanımlara ulaşma düzeyleri belirlenir. Bu belirlemeler sonucunda bireysel/grup müdahale etkinlikleri planlanır. Gerektiğinde aile ile işbirliği yapılır.

Çocuklarımızın Türkiye’deki kendi normlarıyla karşılaştırılmasını ve yaşının zihinsel, bilişsel, sosyal-duygusal, ince motor, dil özelliklerine erişme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla okulumuzda Ölçme Değerlendirme Uzmanımız tarafından 20’nin üzerinde STANDART TEST kullanılarak ölçme ve değerlendirme etkinlikleri yürütülür. Ayrıca çocuklarımızın eğilim ve tercihlerine yönelik (tipik tepki) yaptığımız ölçme sonuçlarının da kaydedilmesi onları tanımak adına büyük önem taşır. Tüm testler çocuklarımızın doğal ortamında oyun içerisinde (test ortamında değil) uygulanır.


NEDEN TUZ ODASI?
  • Hem kum alanı gibi bir duyu oyun alanımız olsun,
  • Hem de oynadığımız materyal kum gibi bakteri üretmesin,
  • Hatta bununla yetinmeyip var olan bakterileri yok eden bir doğal dezenfektan olsun,
  • Tüm bunların bizi götürdüğü adres tuz terapisi...
  • Bir çok Avrupa ülkesinde akciğer/astım hastalarının, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin, maden ocağı gibi kapalı havasız ortamda çalışanların; tuz terapilerini yani tuz odası seanslarını devlet finanse etmektedir. Tuz terapisinin solunum yolu detoksu özelliği sayesinde salgın hastalıkları büyük ölçüde azalttığı belirtilmektedir. Çocuklarımızın haftada 2 kez 15’er dakikalık tuz odası seansları mevcuttur.
  • pastelköy