İngilizce - INSTANT TRANSLATE

03Ocak2023
pastelköy

Pastelköy’de günlük doğal akış içerisinde İngilizce öğretim metodu olarak INSTANT TRANSLATE (anında çeviri) yöntemi benimsenmiştir. Ancak bu yöntem son yıllarda kurumlar tarafından “Bilingual” olarak adlandırılan ve yaygın olarak kullanılan “maruz bırakma” yönteminden oldukça farklıdır.

Instant translate 2 yaşına kadar iki ana dilli olarak yetişmemiş çocukların doğal akış içerisinde İngilizce öğrenmesini sağlayan yöntemlerden biridir. “İngilizce’ye maruz bırakarak öğrenmek zorunda bırakma” ya dayalı yöntemlere göre en önemli üstünlüğü çocukların DUYGUSAL süreçlerini önemsemesidir.

Şöyle ki 2 yaşına kadar Türkçe’yi anadil olarak öğrenmiş (İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenmiş olsa bile) çocukların hiç Türkçe konuşmayan bir yetişkinle duygusal bağ kurmaları çok güçtür. Bilimsel çalışmalar çocukları İngilizce’ye mecbur bırakmanın onlarda “ÇARESİZLİK, YETERSİZLİK,İLETİŞİME İSTEKSİZLİK, İHTİYAÇLARI ERTELEME, KONUŞMAKTAN VAZGEÇME” gibi duygusal güçlüklerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Oysa “dil öğrenme” sadece bilişsel değil aynı zamanda sosyal ve duygusal alt yapısı olan bir süreçtir. Kurumumuzda çocuklar İngilizce’ye MARUZ ya da MECBUR bırakılmaz. Aksine her Türkçe’nin bir İngilizce alternatifi olduğu özgürlüğü içerisinde İngilizce öğrenirler.

Yöntem şöyle işler: Günlük akışta yetişkinin ya da çocuğun söylediği her sözcüğün anında İngilizcesi söylenir. Bu yöntemin sürdürülmesi diğer yöntemlere göre daha zordur çünkü daha donanımlı bir kadroya ihtiyaç duyulur. Sadece İngilizce öğretmenlerinin İngilizce biliyor olması yeterli olmayıp çocuğun süreçlerine eşlik eden tüm öğretmenlerin iyi derece İngilizce biliyor olması ön koşuldur.

Günlük akış içerisinde farkına varmadan öğrendiğimiz İngilizce’yi sistematik olarak öğrenmemizi destekleyen bir eğitim setimiz mevcuttur ve bunun yanında haftalık programımızda sadece İngilizce öğrenmeyi hedef alan İngilizce Drama, İngilizce Masal, İngilizce Diyalog, İngilizce Ders, İngilizce Oyun saatlerimiz vardır.

Okulumuzda okunan her kitabın İngilizce’ye tercüme edilmiş olduğunu ve çift dilli okunduğunu biliyor muydunuz?


NEDEN TUZ ODASI?
  • Hem kum alanı gibi bir duyu oyun alanımız olsun,
  • Hem de oynadığımız materyal kum gibi bakteri üretmesin,
  • Hatta bununla yetinmeyip var olan bakterileri yok eden bir doğal dezenfektan olsun,
  • Tüm bunların bizi götürdüğü adres tuz terapisi...
  • Bir çok Avrupa ülkesinde akciğer/astım hastalarının, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin, maden ocağı gibi kapalı havasız ortamda çalışanların; tuz terapilerini yani tuz odası seanslarını devlet finanse etmektedir. Tuz terapisinin solunum yolu detoksu özelliği sayesinde salgın hastalıkları büyük ölçüde azalttığı belirtilmektedir. Çocuklarımızın haftada 2 kez 15’er dakikalık tuz odası seansları mevcuttur.
  • pastelköy